SÜRDÜRÜLEBİLİR METAL ETİKET

Tedarik ettiğimiz firmamız, üretimden kaynaklanan tüm atıkları kaynağında ve toplanan atık suları ayrı ayrı toplamaktadır.
Atıkları geri dönüşüm / bertaraf tesislerine gönderir.
Atık minimizasyonu kapsamında faaliyetlerini en az atık üretecek şekilde planlamaktadır.
Vizyonu doğrultusunda ülkenin doğal kaynaklarının korunması hedefini öncelikleri arasına almıştır.
İsrafı önlemek için mümkün olduğunca atıkların geri dönüşümüne özen gösterir,
Faaliyetlerini sürekli gözden geçirir.
Hedef belirleyerek bağlı olduğu organize sanayi bölgesinin sıfır atık projesine dahil olur.
Sıfır atık konusunda kapsamlı çalışmalara zemin hazırlar.
Üretim faaliyetlerinde kullanılan elektrik ve su gibi kaynaklar
Sera gazı miktarını hesaplamış ve sera gazı emisyonlarının en temel seviyesini belirlemiştir. üretim başına
Kullanılan bu kaynakların miktarı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir.
Sonuç olarak emisyon açısından kapsam dışı kaldığımız ifade edilmiştir. Bu kapsamda 2020 yılında su ve
Elektrik kullanan kaynaklarda daha verimli ve sürdürülebilir hedeflere ulaşmıştır.